!
P960536*982

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 216i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 216i (mc: B38A15A /102pk) van bouwjaar 07/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960534*975

Green Filter BMW SERIE 2 (F22/F23/F87) 218i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 2 (F22/F23/F87) 218i (mc: B37 /136pk) van bouwjaar 03/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 225mm - D3/L3: 200mm en H= 23

P960536*983

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218i (mc: B38 /136pk) van bouwjaar 08/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960536*984

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218i (mc: B38 /140pk) van bouwjaar 07/17>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960534*976

Green Filter BMW SERIE 2 (F22/F23/F87) 220i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 2 (F22/F23/F87) 220i (mc: N20B20A /184pk) van bouwjaar 02/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 225mm - D3/L3: 200mm en H= 23

P960536*985

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220i (mc: B48 /192pk) van bouwjaar 11/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960536*986

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225i (mc: B48 /231pk) van bouwjaar 08/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960536*987

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45) 225XE

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45) 225XE (mc: B38A15A /224pk) van bouwjaar 11/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960534*977

Green Filter BMW SERIE 2 (F22/F23/F87) 228i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 2 (F22/F23/F87) 228i (mc: N20B20A /245pk) van bouwjaar 02/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 225mm - D3/L3: 200mm en H= 23

P960536*978

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 214D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 214D (mc: B37 /95pk) van bouwjaar 03/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960536*979

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 216D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 216D (mc: B37 /116pk) van bouwjaar 11/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960536*980

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 218D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 218D (mc: B47 /150pk) van bouwjaar 08/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23

P960536*981

Green Filter BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 220D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F46) 220D (mc: B47C20A /190pk) van bouwjaar 11/14>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 210mm - D3/L3: 235mm en H= 23